FAQ

                            
Hvem kan have glæde af køretøjet?
De der gerne vil opnå fordelene ved el-drift (ingen emission, lavt støjniveau, lave driftsomkostninger) men mangler den rækkevidde, som opnås med forbrændingsmotorer.
Brugere kunne bl.a være kirkegårde, lufthavne, parkvæsner m.m.

Hvad er køretøjets tophastighed?
Tophastigheden er 20 km/t.

Hvor mange kilo kan køretøjet fragte?
Køretøjet kan fragte op til 1000 kg.

Kræver køretøjet et specielt stik/oplader?
Nej. Opladerstikket sættes i en almindelig 220 volts stikkontakt.

Hvordan fremstilles metanol?
Metanol er en væske, bedre kendt som træsprit, der idag typisk fremstilles af naturgas.
Metanol kendes  i dagligdagen bl.a. fra af-isningsprodukter, glasrens og adskillige renseprodukter. 

Hvad er forskellen på metanol og bio-metanol?
Biometanol er metanol som er fremstillet af biomasse eller den bionedbrydelige del af affald (fx. træaffald)

Hvorfor en konstruktion med en brændselscelle, frem for en simpel forbrændingsmotor, som kunne drives direkte ved at tanke metanol?
Fordi en brændselscelle er mere effektiv, har færre emissioner, og larmer mindre. Arbejdsmiljøet er særdeles vigtigt for brugerne af køretøjerne og derfor er støj og lugtgener uønskede.

Hvordan virker brændselscellen?
En brændselscelle bliver ofte kaldt et kemisk batteri, fordi det omsætter kemisk energi til direkte strøm. Brændselscellens kemiske energi stammer (i EcoMotions tilfælde) fra brændstoffet metanol. Den kemiske energi kan også stamme fra andre brændsler som for eksempel brint.

Hvad koster metanol i forhold til benzin?
I perioden 1. april til 30. maj ligger metanolrpisen på 1.474 DKK pr. m3, mens benzinprisen i samme periode i gennemsnit
har ligger på ca. 3.508 DKK pr. m3. Det brændstof der anvendes i EcoMotion, er ikke 100% metanol, men en 40-60% blanding af vand og metanol.

Hvor købes metanol?
F.eks. hos OK
Ring til Anne Holm på tlf.: 89 32 23 25 og få den rette 40-60% blanding til Stama EcoMotion Truck.

Hvordan opbevares metanol?
Som benzin og diesel. I eks. tanke eller dunke.

Hvor meget CO2 udleder metanol?
Ingenting

Er det mere farligt at køre galt med et EcoMotion køretøj fremfor et benzindrevet køretøj?
Nej

Brænder man sig ikke på udstødningen?
Jo, men udstødningen bliver ledt væk, så det er ikke værre end på køretøjer med forbrændingsmotor

Hvorledes skiller jeg mig af med et EcoMotion køretøj?
På samme måde som med alle andre køretøjer. Man kontakter en autoophugger.

Er der sikkerhedsforanstaltninger man skal være opmærksom på ifm. brugen af EcoMotion trucken fremfor ordinære køretøj?
Man skal følge brugsmanualen med hensyn til opstart af brændselsceller. Der er ikke noget farligt ved det, men metanol skal behandles med samme forsigtighed som benzin og diesel.