Om brændselsceller


En brændselscelle bliver ofte kaldt et kemisk batteri, fordi det omsætter kemisk energi direkte til strøm. Brændselscellens kemiske energi stammer (i EcoMotions tilfælde) fra brændstoffet metanol. Den kemiske energi kan også stamme fra andre brændsler som for eksempel brint.

En energieffektiv løsning
Fordelen ved brændselsceller er, at omdannelsen af den kemiske energi sker med stor effektivitet, med lave emissioner, og ved et lavt støjniveau. Desuden er teknologien modulær. Det betyder, at effektiviteten er den samme uanset brændselscellens størrelse. Der findes flere typer brændselsceller, men generelt kan man sige, at jo højere temperatur en brændselscelle arbejder ved, jo mindre kræsen er den med brændslet.

EcoMotions køretøjer er udstyret med højtemperatur PEM-brændselsceller. (PEM står for Polymer Electrolyte Membrane). Fordelen ved netop denne type brændselscelle er, at man kan køre på brændstoffer som metanol og naturgas - som er nemmere at håndtere end for eksempel brint. 

Brændselsceller - et miljøvenligt alternativ
Brændselsceller kan omdanne metanol til både el og varme helt uden forurening, forudsat at produktionen af metanol er CO2-neutral. Derfor er anvendelsen af brændselsceller et yderst miljøvenlig alternativ i den overordnede energiproduktion, når (bio)metanolen produceres ud fra vedvarende energikilder.


For yderligere information om brændselscelle-teknologien se Serenergy