Om metanol

Traditionelt er metanol fremstillet af træ og kaldes derfor ofte træsprit. Metanol er et meget fleksibelt brændstof, der kan blandes direkte i benzin med øgede forbrændingsegenskaber, men kan også bruges som brændstof til brændselsceller. Metanol fremstilles i øjeblikket hovedsageligt af naturgas, men på sigt også af en lang række vedvarende energikilder som for eksempel biomasse/biogas, affald eller vindenergi. På sidstnævnte måde kan man lagre overskydende vindmøllestrøm i form af flydende metanol og gemme el til senere brug.

Metanol og brændselsceller et godt match 
Da metanol er et glimrende brændstof til brændselsceller, kan det være et fremtidigt alternativ til fossile brændsler i transportsektoren. Metanol anvendt i brændselsceller er meget effektivt og kan i mange tilfælde udnytte energien dobbelt så godt som i en forbrændingsmotor. Et plus i denne forbindelse er, at metanol fremstilles på flydende form, som nemt kan opbevares og håndteres i det eksisterende distributionssystem.

Biometanol

Metanol kan være et bæredygtigt brændstof, hvis der benyttes biomasse-ressourcer til fremstillingen. Biometanol er metanol, som er fremstillet af biomasse eller den bionedbrydelige del af affald (fx træaffald). Derved bidrager den CO2, som udledes fra brændselscellen ikke negativt i klimaregnskabet.
 
Metanol og sikkerhed
Metanol er giftigt og skal anvendes med omtanke. Man har dog meget stor erfaring med at anvende metanol i den kemiske industri. Den anvendte metanol i EcoMotion er iblandet vand (40% vand - 60 % metanol), og vurderes derfor mindre brandfarlig end benzin. Desuden har metanol den fordel, at det nedbrydes væsentligt hurtigere i naturen via mikroorganismer.  

Læs mere om metanol som energibærer her