OK og EcoMotion

Energiselskabet OK a.m.b.a tilbyder en bred vifte af energiprodukter til erhverv, industri, landbrug og private. Hos OK arbejder vi målrettet med, hvordan vi kan bruge vedvarende energikilder til erstatning for fossile brændstoffer, blandt andet i transportsektoren.
 
Energiselskabet OK leverer metanol fremstillet af naturgas til køretøjerne i demonstrationsprojektet EcoMotion. OK køber og annullerer CO2-kvoter, der modsvarer den CO2, der udledes i projektet. OK bidrager desuden med know-how om distribution, håndtering og lagring af metanol som brændstof. Desuden er OK medansvarlig for formidlingen af projektet.
 
Kontakt OK: Kommmunikationschef Lene Bonde: lbo@ok.dk - tlf. 2331 0619.