Væksthus Midtjylland

 

Miljøvenligt el-køretøj løfter foder og bagage
Innovationskonsortiet Ecomotion har udviklet et nyt og miljøvenligt el-køretøj, der ved hjælp af brændselsceller kan lave brændstof om til strøm. Teknologien kan bruges i parker, lufthavne og på andre arbejdspladser, hvor der er behov for varig strøm til atklippe hæk, fragte foder og løfte bagage.
 
Baggrund
På mange arbejdspladser er der behov for en langtidsvarende strømkilde, når der for eksempel skal klippes hæk eller fragtes bagage. Derfor dannede GMR Maskiner i 2009 innovationskonsortiet EcoMotion med henblik på at udvikle et nyt og miljøvenligt arbejds-køretøj, der kan fungere som transportabelt kraftværk med lang rækkevidde. Det resulterede i 2010 i udviklingen af el-køretøjet Ecomotion, der er drevet af brændselsceller og kan lave brændstoffet om til elektricitet.

Indhold
El-køretøjet er baseret på eksisterende teknologi og støttet af EnergiTEKmidt. Støtten er blandt andet brugt til at undersøge og udvikle eksisterende batterityper, undersøge mulig emission og indhente myndighedsgodkendelser.
”De største fordele ved køretøjet er – foruden de miljømæssige ved at skifte forbrændingsmotoren ud med en el-motor – at det kan håndtere tunge arbejdsopgaver uden at være begrænset af batteriets kapacitet. Køretiden ved intensiv drift kan typisk øges fra tre timer op til tre dage alt efter konfigurationen. Derfor havde vi et udtalt behov for at undersøge batteriteknologien. Batteriteknologi er en speciel problemstilling, det er vigtigt at få afklaring om med henblik på driftsikkerhed og drifttid. En anden vigtig  forudsætning for at kalde el-køretøjet miljøvenligt er, at det rent faktisk også udleder mindre emission, end de traditionelle køretøjer. Derfor har vi også fået støtte til at lave emissionsprøver og analyser af prøverne” siger direktør for GMR Maskiner, Niels Kirkegaard.
Med køretøjet slipper man også for den støj og røg, der ofte er fra dieselmotorer, fortæller Niels Kirkegaard. Desuden får medarbejderne med køretøjet adgang til et ergonomisk arbejdsredskab, der gør det muligt at anvende elværktøjer, der er lette at håndtere.
 
Resultat
Det første Ecomotion-køretøj er færdigudviklet og blev præsenteret for offentligheden ved et arrangement i Aalborg Zoo d. 9. juni 2010. GMR forventer endvidere, at el-køretøjet vil muliggøre markedsadgang til nye markedssegmenter og give værditilvækst for virksomhedens eksisterende kunder.

EnergiTEKmidt
EnergiTEKmidt er en støtteordning i form af økonomisk tilskud til ekstern konsulentbistand til små og mellemstore virksomheder til udvikling og kommercialisering af tekno­logi indenfor energiområdet og miljøteknologi i tilknytning til energiproduktion. Programmet har fokus på produkter/ projekter indenfor energiproduktion ved vedvarende energikilder, energiforbrug/-besparelser generelt og afledte miljøteknologier.